***ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH PODRĘCZNIKÓW NA www.epodreczniki.pl***

OGŁOSZENIA Stowarzyszenia "BLISKO SKAWY"

Zakładka przygotowana na umieszczanie ogłoszeń

Stowarzyszenia "Blisko Skawy"

zgodnie z deklaracją zgłoszoną na zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia.