***DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SZLACHETNEJ PACZKI W IMIENIU RODZINY, KTÓREJ JĄ PODAROWALIŚMY***Akcja GÓRA GROSZA trwa do 19XII***DZIĘKUJEMY ŚW. MIKOŁAJU - TRWAJĄ MIKOŁAJKOWE WYCIECZKI***

Historia szkoły

 

Skrót historii Szkoły — czyli najważniejsze daty:

 

ok. 1530 - istnieje szkoła parafialna w parafii Witanowice

 

1856 - wzniesiono budynek szkolny – jedna izba lekcyjna dobudowana do budynku „organistówki”

 

1857 - (22 lipca) Rada Szkolna Krajowa we Lwowie wydaje akt o ustanowieniu w Witanowicach Szkoły Trywialnej o jednym nauczycielu (powstanie szkoły państwowej)

 

1898 - odłączono obszar wsi Lgota powołując tam szkołę podstawową

 

1900 - odłączono obszar wsi Babica powołując tam szkołę podstawową

 

1907 - wybudowano nowy (murowany) budynek szkolny o dwóch salach lekcyjnych

 

1923 - przeprowadzono pierwszy remont budynku

 

1948 – 1950 - remont i rozbudowa budynku - uzyskano 6 sal lekcyjnych

 

1982 - nadanie szkole imienia Jana Kochanowskiego

 

1982 – 1985 - remont szkoły i dobudowa piętra (uzyskano 9 sal lekcyjnych)

 

1988 - szkoła otrzymuje prawo posiadania sztandaru i pierwszy sztandar

 

1993 – 1997 - budowa sali gimnastycznej i rozpoczęcie budowy boiska przyszkolnego

 

3.06.2007 - uroczystość 150-lecia szkoły i nadanie nowego sztandaru

 

01.09.2008 - boisko szkolne uzyskuje nową nawierzchnię z „sztucznej trawy”

01.09.2009 - uruchomienie oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-5 lat

wakacje 2010 - boisko uzyskuje siatki ochronne

 

01.09.2011 - przeniesienie oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich ( 5-latki realizują obowiązek przedszkolny w "0") do sal na parterze

01.09.2012 - szkoła uzyskuje m.in. nową elewację - efekt programu termomodernizacji obiektów oświatowych w gminie Tomicą

01.09.2016 - od tego dnia szkoła nosi nazwę Zespół Szkolno - Przedszkolny w Witanowicach