***12 XII - Dzień Otwarty - konsultacje z Rodzicami***

Dane teleadresowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach

małopolskie

wadowicki

Tomice

ul. Jana Pawła II 107

Witanowice

34-103

33 8794922
33 8794715
witce@poczta.onet.pl

mgr inż. Andrzej Zieliński

Henryka Szczerbik