***ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH PODRĘCZNIKÓW NA www.epodreczniki.pl***

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach

małopolskie

wadowicki

Tomice

ul. Jana Pawła II 107

Witanowice

34-103

33 8794922
33 8794715
witce@poczta.onet.pl

mgr Tadeusz Kasperek

Henryka Szczerbik