***ZEBRANIE OGÓLNE RODZICÓW - 27 LUTEGO godz. 17.30***ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH FERII ZIMOWYCH!!! - WRACAMY DO NAUKI 26 LUTEGO***27 LUTEGO ELIMINACJE SZKOLNE OTWP****

Galeria

Wycieczka do Powiatowej PSP w Wadowicaach

Na początku października klasy I i zerówka wybrały się na wycieczkę do Powiatowej PSP w Wadowicach. Dzieci miały możliwość bezpośredniego zetknięcia się z zawodową strażą pożarną. Pierwszym etapem zwiedzania było oglądanie różnych pomieszczeń straży – m.in. były to garaże, centrum dowodzenia, sala konferencyjna. Uczniowie wysłuchali także pogadanki profilaktyczno- edukacyjnej dotyczącej zadań jakie przed strażakami stawia zawodowa służba. Chętnie zadawali pytania na interesujące je zagadnienia. Kolejnym etapem wycieczki było oglądanie pracy strażaka w akcji – przygotowanie umundurowania, zbiórka przygotowanie wozów bojowych. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem i uwagą przysłuchiwały się prelekcji komendanta pana P. Kwarciaka. Wycieczkę wspominają bardzo przyjemnie. Niestety tylko kilku chłopców chciałoby w przyszłości zostać strażakiem.

Ilość zdjęć: 16