***ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH PODRĘCZNIKÓW NA www.epodreczniki.pl *** 23.06.2017 r. godz. 8.30 - w kościele Eucharystia na zakończenie nauki, a ok. 10.00 dalsza część uroczystości w budynku szkolnym***Od 24 czerwca do 3 września - WAKACJE :) ***

Kadra

Tadeusz Kasperek

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Dorota Klaja

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca klasy III A, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne

ks. Józef Wróbel

Funkcja: Nauczyciel

Ksiądz,mgr, kanonik, Proboszcz Parafii p.w. Św. Mikołaja w Witanowicach, w-ce dziekan dekanatu Wadowice PN.

Barbara Jasińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca klasy I, zajęcia świetlicowe

Renata Iciek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca klasy II A, zajęcia świetlicowe

Anna Mozgała - Jazowy

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca kl. V, przyroda, zajęcia świetlicowe

Marta Pozowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

j. angielski

Anna Bussler

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

j.polski, historia

Aneta Wądrzyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca dzieci 3-4 letnich, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia świetlicowe.

Gabriela Grabowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca, Logopeda

Wychowawca dzieci 3-4 letnich,

Barbara Zając

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca dzieci 5 - 6 letnich w Witanowicach, zajęcia świetlicowe

Renata Gierek

Funkcja: Pedagog

pedagog

Beata Kokoszka

Funkcja: Nauczyciel

wychowawca klasy IV, opiekun biblioteki szkolnej, zajęcia świetlicowe, muzyka, plastyka, historia

Edyta Bliźnik

Funkcja: Nauczyciel

katecheta, nauczyciel informatyki, wychowawca w świetlicy szkolnej, wychowanie do życia w rodzinie

Krzysztof Galas

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca kl. VI, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, technika, zajęcia świetlicowe

Lidia Bandoła

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca kl III B,

Magdalena Kwarciak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca klasy II B

Dorota Suliga

Funkcja: Nauczyciel

wychowawca w oddziale przedszkolnym dzieci 4-5 letnich

Natalia Klaja (Sikora)

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca w oddziale przedszkolnym dzieci 4-5 letnich

Monika Smoleń

Funkcja: Nauczyciel

Marcelina Kubik

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka angielskiego

Angelika Dudko

Funkcja: Nauczyciel