***DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SZLACHETNEJ PACZKI W IMIENIU RODZINY, KTÓREJ JĄ PODAROWALIŚMY***Akcja GÓRA GROSZA trwa do 19XII***DZIĘKUJEMY ŚW. MIKOŁAJU - TRWAJĄ MIKOŁAJKOWE WYCIECZKI***

Kadra

mgr inż. Andrzej Zieliński

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych

mgr Dorota Klaja

Funkcja: Pedagog, Nauczyciel

zastępca dyrektora,kształcenie zintegrowane, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, pedagog szkolny.

mgr ks. Józef Wróbel

Funkcja: Nauczyciel

Ksiądz,kanonik, Proboszcz Parafii p.w. Św. Mikołaja w Witanowicach, w-ce dziekan dekanatu Wadowice PN.

mgr Lidia Bandoła

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca w oddziale przedszkolnym dzieci 5-6 letnich, nauczyciel języka niemieckiego

mgr Edyta Bliźnik

Funkcja: Nauczyciel

katecheta, nauczyciel informatyki, wychowawca w świetlicy szkolnej, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Piotr Duman

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel fizyki

mgr Krzysztof Galas

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca kl. VII, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, technika, zajęcia świetlicowe

mgr Marek Galas

Funkcja: Nauczyciel

mgr Zofia Gajos

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel geografii

mgr Renata Gierek

Funkcja: Pedagog

pedagog

mgr Gabriela Grabowska

Funkcja: Nauczyciel, Logopeda, Wychowawca

Wychowawca dzieci 3-4 letnich,

mgr Renata Iciek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca klasy III A,kształcenie zintegrowane, zajęcia świetlicowe

mgr Barbara Jasińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca klasy II, kształcenie zintegrowane, zajęcia świetlicowe

mgr Natalia Klaja

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca w oddziale przedszkolnym dzieci 4-5 letnich,

mgr Helena Knapczyk

Funkcja: Nauczyciel

mgr Aneta Knapik

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel historii

mgr Beata Kokoszka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca klasy V, opiekun biblioteki szkolnej, zajęcia świetlicowe, muzyka, plastyka, historia

dr Renata Kowalczyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca kl IVb, nauczyciel języka polskiego

mgr Magdalena Kwarciak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca klasy III B, pedagog, kształcenie zintegrowane, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

lic. Anna Mozgała - Jazowy

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca kl. VII, przyroda,biologia,chemia zajęcia świetlicowe

mgr Marta Pozowska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel j. angielskiego.

mgr Monika Smoleń

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca kl IVa, nauczyciel matematyki

mgr Patrycja Stopka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca w kl. Ib

mgr Dorota Suliga

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca w oddziale przedszkolnym dzieci 5-6 letnich

mgr Mariola Szypuła

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wspomagający w oddziale przedszkolnym

mgr Aneta Wądrzyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca klasy II, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, język angielski.

mgr Anna Wrona

Funkcja: Nauczyciel

mgr Katarzyna Wójcik

Funkcja: Nauczyciel

mgr Barbara Zając

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca dzieci 5 - 6 letnich w Witanowicach, zajęcia świetlicowe, obecnie na urlopie dla poratowania zdrowia