***19 listopada - wywiadówki dla klas IV - VIII***20 listopada - wywiadówki dla przedszkola i kl. I - III***

Kadra

mgr Natalia Klaja

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: zajęcia w oddziale przedszkolnym

wychowawca w oddziale przedszkolnym dzieci 4-5 letnich,