***19 listopada - wywiadówki dla klas IV - VIII***20 listopada - wywiadówki dla przedszkola i kl. I - III***

Kadra

dr Renata Kowalczyk

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, język polski, godzina do dypozycji wych., zajęcia dodatkowe, zajęcia rewalidacyjne

wychowawca kl IVb, nauczyciel języka polskiego

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach
08:00 - 08:45 język polski klasa IV
09:55 - 10:40 godzina do dypozycji wych. klasa VB
10:50 - 11:35 język polski klasa VA
11:50 - 12:35 język polski klasa VB
13:45 - 14:30 język polski 20/sala polonistyczna/ klasa VII

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach
08:00 - 08:45 język polski klasa VA
09:00 - 09:45 język polski 20/sala polonistyczna/ klasa VIII
09:55 - 10:40 język polski 20/sala polonistyczna/ klasa VII
10:50 - 11:35 język polski klasa IV
11:50 - 12:35 język polski klasa VB

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach
08:00 - 08:45 język polski 20/sala polonistyczna/ klasa VIII
09:00 - 09:45 język polski klasa VB
09:55 - 10:40 język polski klasa IV
10:50 - 11:35 język polski klasa VA
11:50 - 12:35 język polski 20/sala polonistyczna/ klasa VIII
12:50 - 13:35 język polski 20/sala polonistyczna/ klasa VII
13:45 - 13:30 język polski 20/sala polonistyczna/ klasa VII

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach
09:00 - 09:45 język polski klasa IV
09:55 - 10:40 język polski klasa VB
10:50 - 11:35 język polski 20/sala polonistyczna/ klasa VIII
11:50 - 12:35 język polski klasa VA
12:50 - 13:35 język polski 20/sala polonistyczna/ klasa VIII
13:45 - 14:30 język polski 20/sala polonistyczna/ klasa VII

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach
08:00 - 08:45 język polski klasa IV
09:00 - 09:45 język polski klasa VA
09:55 - 10:40 język polski klasa VB