***19 listopada - wywiadówki dla klas IV - VIII***20 listopada - wywiadówki dla przedszkola i kl. I - III***

Kadra

mgr Zofia Gajos

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: geografia

nauczyciel geografii

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach
10:50 - 11:35 geografia klasa VB
11:50 - 12:35 geografia 21/sala biologiczno - chemiczna/ klasa VII

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach
08:00 - 08:45 geografia klasa VA
09:00 - 09:45 geografia 24/sala informatyczna/ klasa VIII
09:55 - 10:40 geografia 24/sala informatyczna/ klasa VII