***19 listopada - wywiadówki dla klas IV - VIII***20 listopada - wywiadówki dla przedszkola i kl. I - III***

Kadra

mgr Renata Gierek

Funkcje: Pedagog

Przedmioty: zajęcia z pedagogiem, doradztwo zawodowe

pedagog