***19 listopada - wywiadówki dla klas IV - VIII***20 listopada - wywiadówki dla przedszkola i kl. I - III***

Kadra

mgr Aneta Wądrzyk

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, język angielski, wychowanie fizyczne, kształcenie zintegrowane, zajęcia komputerowe, zajęcia rewalidacyjne, informatyka, edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy II, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, język angielski.

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach
08:00 - 08:45 kształcenie zintegrowane 31 klasa II
09:00 - 09:45 zajęcia komputerowe 24/sala informatyczna/ klasa II
10:50 - 11:35 wychowanie fizyczne SG /Sala Gimnastyczna/ klasa II
11:50 - 12:35 kształcenie zintegrowane 31 klasa II

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach
08:00 - 08:45 kształcenie zintegrowane 31 klasa II
09:00 - 09:45 język angielski 31 klasa II
09:55 - 10:40 kształcenie zintegrowane 31 klasa II
10:50 - 11:35 wychowanie fizyczne SG /Sala Gimnastyczna/ klasa II
Przedszkole Publiczne w Witanowicach
11:45 - 12:15 język angielski oddział 5-6 latków "0"

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach
08:00 - 08:45 kształcenie zintegrowane 31 klasa II
09:00 - 09:45 kształcenie zintegrowane 31 klasa II
10:50 - 11:35 kształcenie zintegrowane 31 klasa II
11:50 - 12:35 język angielski 31 klasa II

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach
08:00 - 08:45 kształcenie zintegrowane 31 klasa II
09:00 - 09:45 kształcenie zintegrowane 31 klasa II
09:55 - 10:40 kształcenie zintegrowane 31 klasa II
10:50 - 11:35 kształcenie zintegrowane 31 klasa II
Przedszkole Publiczne w Witanowicach
11:45 - 12:15 język angielski oddział 5-6 latków "0"

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach
08:00 - 08:45 kształcenie zintegrowane 31 klasa II
09:00 - 09:45 wychowanie fizyczne SG /Sala Gimnastyczna/ klasa II
09:55 - 10:40 kształcenie zintegrowane 31 klasa II
10:50 - 11:35 kształcenie zintegrowane 31 klasa II