***19 listopada - wywiadówki dla klas IV - VIII***20 listopada - wywiadówki dla przedszkola i kl. I - III***

Kadra

mgr Lidia Bandoła

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: język niemiecki, wychowanie fizyczne, kształcenie zintegrowane, zajęcia świetlicowe, zajęcia w oddziale przedszkolnym, zajęcia dodatkowe

wychowawca w oddziale przedszkolnym dzieci 5-6 letnich, nauczyciel języka niemieckiego

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Przedszkole Publiczne w Witanowicach
11:45 - 16:45 zajęcia w oddziale przedszkolnym 3-4 latki oddział 5-6 latków "0"