***19 listopada - wywiadówki dla klas IV - VIII***20 listopada - wywiadówki dla przedszkola i kl. I - III***

Kadra

mgr Magdalena Kwarciak

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowanie fizyczne, kształcenie zintegrowane

wychowawca klasy III B, pedagog, kształcenie zintegrowane, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne