***12 XII - Dzień Otwarty - konsultacje z Rodzicami***

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach - Klasa klasa VI

Do klasy VI uczęszcza 11 uczniów.

Moja klasa