***DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SZLACHETNEJ PACZKI W IMIENIU RODZINY, KTÓREJ JĄ PODAROWALIŚMY***Akcja GÓRA GROSZA trwa do 19XII***DZIĘKUJEMY ŚW. MIKOŁAJU - TRWAJĄ MIKOŁAJKOWE WYCIECZKI***

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach - Klasa klasa VI

Do klasy VI uczęszcza 11 uczniów.

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 język polski mgr Katarzyna Wójcik
09:00 - 09:45 przyroda lic. Anna Mozgała - Jazowy
09:55 - 10:40 godzina do dypozycji wych. mgr Beata Kokoszka
10:50 - 11:35 religia mgr Edyta Bliźnik
11:50 - 12:35 wychowanie do życia w rodzinie mgr Edyta Bliźnik
12:50 - 13:35 matematyka mgr Monika Smoleń
13:45 - 14:30 wychowanie fizyczne mgr Krzysztof Galas
14:40 - 15:25 zajęcia dodatkowe SKS mgr Krzysztof Galas
15:35 - 16:20 zajęcia dodatkowe SKS mgr Krzysztof Galas