***22 marca - DZIEŃ KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI w godz. 16.30 - 17.30***

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach - Klasa klasa VI

Do klasy VI uczęszcza 11 uczniów.

Moja klasa