***23 IV godz. 16.30- zebranie ogólne dla rodziców uczniów klas IV - VII***24 IV godz. 16.30 - zebranie ogólne rodziców uczniów klas I - III i oddziałów przedszkolnych***26 IV - konkurs dla uczniów szkół podstawowych pt. "Gmina Tomice - Moja Mała Ojczyzna"***

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach - Klasa Biblioteka szkolna

Zapraszamy do szkolnej BIBLIOTEKI

Wychowawca

mgr Beata Kokoszka

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:35 - 09:35 zajęcia biblioteczne mgr Beata Kokoszka

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:35 - 12:35 zajęcia biblioteczne mgr Beata Kokoszka

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:50 - 09:45 zajęcia biblioteczne mgr Beata Kokoszka

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:50 - 10:40 zajęcia biblioteczne mgr Beata Kokoszka

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
10:40 - 12:40 zajęcia biblioteczne mgr Beata Kokoszka