***ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH PODRĘCZNIKÓW NA www.epodreczniki.pl***

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach - Klasa Biblioteka szkolna

Zapraszamy do szkolnej BIBLIOTEKI

Wychowawca

Beata Kokoszka

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:35 - 09:35 zajęcia biblioteczne Beata Kokoszka

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:35 - 12:35 zajęcia biblioteczne Beata Kokoszka

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:50 - 09:45 zajęcia biblioteczne Beata Kokoszka

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:50 - 10:40 zajęcia biblioteczne Beata Kokoszka

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
10:40 - 12:40 zajęcia biblioteczne Beata Kokoszka