***ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH PODRĘCZNIKÓW NA www.epodreczniki.pl *** 23.06.2017 r. godz. 8.30 - w kościele Eucharystia na zakończenie nauki, a ok. 10.00 dalsza część uroczystości w budynku szkolnym***Od 24 czerwca do 3 września - WAKACJE :) ***

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach - Klasa klasa III A

Do klasy IIIa uczęszcza 16 uczniów.

Wychowawca

Dorota Klaja

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:50 - 08:35 wychowanie fizyczne Dorota Klaja
08:50 - 09:35 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
09:45 - 10:30 religia ks. Józef Wróbel
10:40 - 11:25 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
11:45 - 11:30 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Dorota Klaja

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:50 - 08:35 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
08:50 - 09:35 język angielski Marta Pozowska
09:45 - 10:30 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
10:40 - 11:25 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
11:40 - 12:30 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
12:35 - 13:25 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Dorota Klaja

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:50 - 08:35 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
08:50 - 09:35 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
09:45 - 10:30 religia ks. Józef Wróbel
10:40 - 11:25 wychowanie fizyczne Dorota Klaja
11:45 - 12:30 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
12:40 - 13:25 zajęcia dodatkowe Dorota Klaja

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:50 - 07:35 język angielski Marcelina Kubik
08:50 - 09:35 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
09:45 - 10:30 zajęcia komputerowe Dorota Klaja
10:40 - 11:25 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
11:45 - 12:30 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
12:40 - 13:25 zajęcia dodatkowe Edyta Bliźnik

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
06:45 - 07:30 wychowanie fizyczne Dorota Klaja
08:50 - 08:35 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
09:45 - 10:30 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
10:40 - 11:25 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja