***ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH PODRĘCZNIKÓW NA www.epodreczniki.pl***

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach - Klasa klasa III A

Do klasy IIIa uczęszcza 16 uczniów.

Wychowawca

Dorota Klaja

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:50 - 08:35 wychowanie fizyczne Dorota Klaja
08:50 - 09:35 religia ks. Józef Wróbel
09:45 - 10:30 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
10:40 - 11:25 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
11:45 - 12:30 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Dorota Klaja

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:50 - 08:35 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
08:50 - 09:35 język angielski Marta Pozowska
09:45 - 10:30 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
10:40 - 11:25 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
11:40 - 12:30 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
12:35 - 13:25 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Dorota Klaja

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:50 - 08:35 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
08:50 - 09:35 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
09:45 - 10:30 religia ks. Józef Wróbel
10:40 - 11:25 wychowanie fizyczne Dorota Klaja
11:45 - 12:30 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
12:40 - 13:25 zajęcia dodatkowe Dorota Klaja

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:50 - 07:35 wychowanie fizyczne Dorota Klaja
08:50 - 09:35 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
09:45 - 10:30 zajęcia komputerowe Dorota Klaja
10:40 - 11:25 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
11:45 - 12:30 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
12:40 - 13:25 zajęcia dodatkowe Edyta Bliźnik

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:50 - 08:35 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
08:50 - 08:35 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
09:45 - 10:30 kształcenie zintegrowane Dorota Klaja
10:35 - 10:25 język angielski Marta Pozowska