AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Witanowicach
***16 X - DZIEŃ OTWARTY tzw. KONSULTACJE w godz. 16.30 - 17.30***

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach - Klasa klasa VII

Do klasy VII uczęszcza 13 uczniów.

Wychowawca

mgr Krzysztof Galas

Moja klasa