***12 XII - Dzień Otwarty - konsultacje z Rodzicami***

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach - Klasa klasa VII

Do klasy VII uczęszcza 13 uczniów.

Wychowawca

mgr Krzysztof Galas

Moja klasa