***23 IV godz. 16.30- zebranie ogólne dla rodziców uczniów klas IV - VII***24 IV godz. 16.30 - zebranie ogólne rodziców uczniów klas I - III i oddziałów przedszkolnych***26 IV - konkurs dla uczniów szkół podstawowych pt. "Gmina Tomice - Moja Mała Ojczyzna"***

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach - Klasa klasa III B

Do klasy IIb uczęszcza 14 uczniów.

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:50 - 08:35 kształcenie zintegrowane Magdalena Kwarciak
08:50 - 09:35 religia mgr ks. Józef Wróbel
09:45 - 10:30 kształcenie zintegrowane mgr Magdalena Kwarciak
10:40 - 11:25 kształcenie zintegrowane mgr Magdalena Kwarciak
11:40 - 12:25 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr Magdalena Kwarciak

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:50 - 08:35 zajęcia komputerowe mgr Edyta Bliźnik
08:50 - 09:35 język angielski mgr Maria Stypuła
09:45 - 10:30 kształcenie zintegrowane mgr Magdalena Kwarciak
10:40 - 11:25 kształcenie zintegrowane Magdalena Kwarciak
11:45 - 12:30 kształcenie zintegrowane mgr Magdalena Kwarciak

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:50 - 08:35 kształcenie zintegrowane Magdalena Kwarciak
08:50 - 09:35 religia mgr ks. Józef Wróbel
09:45 - 10:30 kształcenie zintegrowane Magdalena Kwarciak
10:40 - 11:25 kształcenie zintegrowane mgr Magdalena Kwarciak
11:45 - 12:30 kształcenie zintegrowane

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:50 - 08:35 kształcenie zintegrowane Magdalena Kwarciak
08:50 - 09:35 język angielski mgr Maria Stypuła
09:45 - 10:30 kształcenie zintegrowane mgr Magdalena Kwarciak
10:40 - 11:25 kształcenie zintegrowane mgr Magdalena Kwarciak
11:45 - 12:30 kształcenie zintegrowane mgr Magdalena Kwarciak

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:50 - 08:35 kształcenie zintegrowane Magdalena Kwarciak
08:50 - 09:35 kształcenie zintegrowane mgr Magdalena Kwarciak
09:45 - 10:30 kształcenie zintegrowane Magdalena Kwarciak
10:40 - 11:25 kształcenie zintegrowane Magdalena Kwarciak