***DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SZLACHETNEJ PACZKI W IMIENIU RODZINY, KTÓREJ JĄ PODAROWALIŚMY***Akcja GÓRA GROSZA trwa do 19XII***DZIĘKUJEMY ŚW. MIKOŁAJU - TRWAJĄ MIKOŁAJKOWE WYCIECZKI***

Przedszkole Publiczne w Witanowicach - Klasa oddział 4-5 latków

Wychowawca:
Barbara Zając
Natalia Klaja

Nauczyciel wspomagający: Szypuła Mariola
Pomoc nauczyciela: Aleksandra Szczerbik

Wychowawca

mgr Barbara Zając

Moja klasa

Brak planu lekcji