***ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH PODRĘCZNIKÓW NA www.epodreczniki.pl***

Przedszkole Samorządowe w Witanowicach - Klasa oddział 5-6 latków "0"

Do Oddziału Przedszkolnego uczęszcza 24 dzieci.

Wychowawca

Barbara Zając

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 13:00 zajęcia w oddziale przedszkolnym Barbara Zając
09:45 - 10:15 język angielski Marta Pozowska

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 13:30 zajęcia w oddziale przedszkolnym Barbara Zając
09:05 - 10:35 religia Edyta Bliźnik

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 13:00 zajęcia w oddziale przedszkolnym Barbara Zając
09:45 - 10:15 język angielski Marta Pozowska

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 13:00 zajęcia w oddziale przedszkolnym Barbara Zając

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 13:30 zajęcia w oddziale przedszkolnym Barbara Zając
09:05 - 10:35 religia Edyta Bliźnik