***19 listopada - wywiadówki dla klas IV - VIII***20 listopada - wywiadówki dla przedszkola i kl. I - III***