Zespół Szkolno - Przedszkolny w Witanowicach
http://witce.superszkolna.pl

15 marca 2017 23:24 | Aktualności

Czyste powietrze w Gminie Tomice – zajęcia edukacyjne

W poniedziałek 13 marca 2017 roku, uczniowie klas I - VI uczestniczyli w prelekcji edukacyjnej na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie przez Ekodoradcę Gminy Tomice w ramach projektu pn.: „Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”. Uczniowie podczas lekcji wysłuchali informacji o powietrzu, o jego zanieczyszczeniu oraz sposobach, dzięki którym można poprawić jego jakość. Przedstawione zostały również informacje i wskazówki jak dbać o czyste powietrze na co dzień. Na górnym korytarzu zaostała zawieszona informacja dotycząca poziomu bieżącego zanieczyszczenia. Będzie ono aktualizowane codziennie, tak, by każdy mógł posiadać aktualne informacje na temat czystości powietrza.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na 

www.wadowice.kas.dacsystem.pl/prezentacja/

- dotyczące szczegółowych informacji o zanieczyszczeniach